Årsaker til urinveisinfeksjon

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er nesten alltid forårsaket av bakterier fra menneskets egen tarmflora. Den vanligste bakterien er E. coli, men hos ca. ti prosent skyldes infeksjonen stafylokokker. Bare i sjeldne tilfeller er virus, sopp eller parasitter årsak til urinveisinfeksjon1,2.

cysttitis

Den vanligste bakterien ved urinveisinfeksjon er E-coli¹ ².

Eldre kvinner

Eldre kvinner i eller etter klimakteriet (menopausen) kan være i risikosonene for å få urinveisinfeksjoner. Det skyldes at slimhinnene ofte blir tørre ved østrogenmangel og bakterier fester seg lettere3.

Menn

Når menn får urinveisinfeksjoner kommer det ofte ved prostataplager, når de ikke får tømt urinblæren skikkelig. Når urinen samles i blæren øker risikoen for en bakterieansamling1.

Seksuell aktivitet

Seksuell aktivitet kan øke risikoen for infeksjon ved at bakterier kommer inn i blæren ved samleie1. Hos unge kvinner er de viktigste risikofaktorene tidligere urinveisinfeksjoner og seksuell aktivitet. Det er derfor viktig å late vannet rett etterpå1.

Svie omkring urinrøret kan forekomme uten at det kan påvises bakterier i urinen. Kvinner kan få småskader omkring urinrøret etter samleie og dette kan kjennes som symptomene på urinveisinfeksjon3.

Tømming av blæren

Det kan også være en sammenheng mellom det å tømme blæren sjeldent og hyppige urinveisinfeksjoner1. Ufullstendig blæretømming kan føre til at eventuelle bakterier i urinen får større mulighet til å utvikle infeksjon1.

Forstyrrelser i den normale bakteriefloraen i skjeden

Forstyrrelser i den normale bakteriefloraen i skjeden kan også gi økt risiko for å utvikle urinveisinfeksjon. Behandling med antibiotika kan skade den normale underlivsfloraen og øke risikoen for urinveisinfeksjoner2. Andre årsaker kan være bl.a. stein i urinveiene, misdannelser i urinveiene, graviditet, sukkersyke1,4.

Det kan også forekomme irritasjon i underlivet ved overdreven hygiene3.

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon (16.11.2017)
  2. Agdestein B., Lindbæk M. og Gjelstad S. Følges retningslinjene ved antibiotikaforskrivning mot urinveisinfeksjon? Tidsskr Nor Legeforen 2011 131:1641-4
  3. Mody L. and Juthani-Mehta M. Urinary Tract Infections in Older Women. JAMA. 2014
  4. Ingrid Os, Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon, sist oppdatert 03.05.2017 (16.11.2017).
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei